บริษัท เอเธน่า ซัพพลาย จำกัด

บริการล้างแท้งค์เก็บน้ำดีคอนโดและอาคารพักอาศัย

ปัจจุบันมีอาคารที่พักอาศัยได้มีการสร้างเกิดขึ้นมากมาย และอาคารเหล่านี้คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและสาธารณูปโภคที่ครบครัน ท่านผู้พักอาศัยส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ไฟ, ลิฟท์, สวน หรือพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ แต่ลืมให้ความสำคัญของระบบน้ำที่ใช้ในการสาธารณูปโภคว่ามีความสะอาดหรือไม่อย่างไร แท้งค์น้ำที่อาคารเหล่านั้นใช้ในการกักเก็บน้ำมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และตลอดเวลาที่ทางอาคารเหล่านั้นได้เปิดการใช้พักอาศัยมาได้มีการทำความสะอาดแท้งค์น้ำสำหรับการอุปโภคเหล่านั้น ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแท้งค์เก็บกักน้ำในอาคารที่ท่านพักอาศัยอยู่หรือดูแลอยู่

เพราะฉะนั้นแล้วแท้งค์น้ำที่ใช้กักเก็บน้ำอาคารพักอาศัยควรมีการดูแลรักษาหรือทำการล้างเพื่อทำความสะอาดย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย และได้เล็งเห็นว่าผู้ดูแลอาคารหรือฝ่ายจัดการอาคารนั้นๆ ได้เอาใจใส่และดูแลลูกบ้านหรือผู้พักอาศัยในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยในสุขภาพชีวิตเป็นอย่างดี

ประเภทแท้งค์เก็บน้ำที่เราให้บริการล้าง

ถังเก็บน้ำคอนกรีตใต้ดิน - ดาดฟ้า

ถังเก็บน้ำหมุนเวียนสระว่ายน้ำ

ประเภทถังเก็บน้ำสำหรับอาคารที่เราให้บริการล้าง

– คอนโด ที่เราให้บริการล้าง

– ถังเก็บน้ำคอนกรีตใต้ดิน – ดาดฟ้า

– ถังเก็บน้ำหมุนเวียนสระว่ายน้ำ

– ถังเก็บน้ำพลาสติก – สแตนเลส วางบนดินชั้นล่าง – บนดาดฟ้า

ขั้นตอนการล้างแท้งค์เก็บน้ำ

1
สำรวจหน้างาน​

จัดส่งทีมวิศวกรพร้อมช่างเข้าไปสำรวจหน้างาน เพื่อวางแผนงานก่อนเสนอราคาให้อนุมัติจัดจ้าง​

2
ลดระดับน้ำ​

ลดระดับน้ำในแท้งค์ให้เหลือน้อยที่สุด (โดยปิดวาล์วน้ำประปาเมนหลักลงสู่แท้งค์ก่อนดำเนินการล้าง เพื่อจะไม่ปล่อยน้ำทิ้งมากเกินไป)

3
ทำการขัดล้าง

ทำการขัดล้างโดยใช้เครื่องฉีดแรงดัน และใช้แปรงขัดคราบสกปรก พร้อมดูดสิ่งปฏิกูลออกจากแท้งค์

4
ล้างภายในแท้งค์

เปิดน้ำลงไปเช็ดภายในแท้งค์ให้สะอาดอีกครั้ง

 

5
ตรวจงาน

ถ่ายภาพ พร้อมตรวจงาน และเปิดน้ำใส่แท้งค์

 

คำแนะนำในการล้างแท้งค์เก็บน้ำ

- ควรล้างแท้งค์เก็บน้ำเป็นประจำทุกปี
- หากทีการซ่อมท่อประปาของการประปา ควรปิดวาล์วน้ำเข้าแท้งค์ จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีตะกอนมาตามท่อ
- ถ้าแท้งค์เก็บน้ำชำรุด ให้ล้างทำความสะอาดก่อน แล้วจึงซ่อมตามอาการ
* มีรอยร้าว ควรจะซ่อมด้วยซีเมนต์ปิดร่อง แล้วทากาวซีเมนต์ ช่วยกันน้ำรั่วซึมและยืดหยุ่นได้
* ฝาปิดควรแนบสนิทป้องกันน้ำเสียลงไป และกันแมลงเข้าไปยังถังเก็บน้ำ

เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคที่สะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย และทั้งที่เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำในอาคาร (ปั๊มน้ำ) เพราะสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างเหล่านั้นจะเป็นตัวทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานหนักและเสื่อมสภาพเป็นเหตุที่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาก่อนเวลาอันควร

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : 9/208 หมู่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร : 084-1945870, 082-324440, 094-4077224